Kurs

Oslo 13.-14. desember 2018

Oslo 13.-14. september 2018

Kurssted: Cochs Pensjonat, Parkveien 25

 

Bergen 8.-9. november 2018

Kurssted: Bien, Fjøsangerveien 30, 5054 Bergen

Oslo 17. - 18. januar, 2019

 

Vi kan være behjelpelig med å sette opp kurs som er tilpasset og tilrettelagt for dine behov. Les mer under kurs

PSYCHOL.NET

 

  • Evnetesting av barn: WISC-IV, WISC-V, Leiter-r, Leiter 3
  • Evnetesting av voksne: WAIS-IV,  Leiter-r, Raven
  • Personlighetskartlegging: NEO-pi, MBTI, Personlighets og Integritetstest, MMPI-2.
  • Kognitiv terapi.
  • ISTDP
  • Kurser for psykologer og pedagoger: WISC-IV, WISC-V, MMPI-2, Klinisk bedømmelse og beslutningstaking. 

LITTERATUR

WISC-IV, Tolkning og rapportering, les mer om boken på: http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Spesialped/WISC-IV

LUCK MANAGEMENT: Boken handler om hvorfor flaks er viktigste årsak til fremgang og hvordan vi kan håndtere usikkerhet..., les mer om boken på: http://bokhandel.hegnar.no/epages/hegnar.sf/secFRfdcWqUvx2/?ObjectPath=/Shops/HegnarBokhandel/Products/9788271462833

 

 

 

 

 Oslo: Dag Øyvind Engen Nilsen, tlf: +47 93417625 email: post@psychol.net
Bergen: Ole Morten Eyra, tlf: 99253535, email: oleeyra@gmail.com

 

Rediger